OVERSIKT OVER UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTAR

 

Under dette punktet i venstremenyen vil både Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen legge ut tall over utskrivingsklare pasientar så snart dei er klare. Denne rapporten vert oppdatert månadleg. 

 

Det pågår også eit arbeid for å utvikle dette menypunktet til å omfatte andre lokale styringsdata. Inntil vidare vises det til Helsedirektoratet si løysing. Denne nasjonale løysinga inneheld ein god del informasjon om den enkelte kommunes forbruk av sjukehustenester.

 

Her er ei oppsummering av tal for 2012-2013: Samstat - 2012-2013

 

<<Tilbake