Utskrivingsklare pas.

Her er tall frå Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) og Helse Bergen på utskrivingsklare pasientar, som er inneliggjande i sjukehus i påvente av eit kommunalt tilbod. Oversikta oppdateras løpande, men skal ikkje oppfattast som eit fakturagrunnlag for kommunal betaling.

 

Fakturagrunnlag for den føregåande månaden vert sendt ut per post til den enkelte kommune rundt den 10 i kvar månad.

 

Vær merksam på at døgn som utskrivningsklare i sjukehus først vil bli registrert i den månaden pasienten avsluttar opphaldet i spesialisthelsetenesta.

Kommunar:

August2017

September 2017

Oktober 2017

Hittil  2017

Helse
 Bergen

HDS

Helse
 Bergen

HDS

Helse
Bergen

HDS

Helse
Bergen

HDS

 Bergen totalt Sone Nord Sone Sør
Sone Vest

 

10

 

 

3

351
78
157
116 

 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindås

 

    

 

 

      0

 

 

Osterøy

 

     

      

 

 

3

 

25

Meland

 

 

11

 

1

75

219

Radøy

 

 

 

 

      0      

 

0

0

Austrheim

 

  

        

 

   0 

 

0

Masfjorden

        

 

         

 

0

 

0

0

Fedje

 

 

  

 

      0       

 

   0   

0

Modalen

 

 

 

 

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øygarden

 

 

 

 

0

 

 0  

0

Fjell

 

 

 

 

 

3

   34     

 3 

Sund

 

 

 

 

 

 

25 

0

Askøy

 

 

 

 

 

218

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os

 

 

 

 

 

 

88

10

Samnanger

 

 

 

 

0

 

1

3

Fusa

 

 

 

 

 

 

34

1

Austevoll

 

2

     

9

 

 

20

16

Eidfjord

 

 

 

 

0

 

2

0

Kvam

 

 

 

 

 

 

111

0

Granvin

   

 

     

 

 

 

3

0

Vaksdal

 

 

 

 

 

 

161

4

Ulvik

 

 

 

 

0

 

0

0

Voss

 

 

 

 

-

 

23

0

Gulen

 

 

 

 

0

 

1

0

Andre kommunar

 

 

 

 

       

 

6

19

Totalt

 

20 

     

23

   

11

   1177

452 

 

* For disse kommunane publiserast tala med ein månads forseinking.

(Evt. minustall i tabellen gjeld korrigering av registreringar frå føregåanda månader.)

 

Her er nokre oversiktstall:

Sammenstilling 2009-2015- årstall frå Haraldsplass Diakonale Sykehus.

<<Tilbake