NYE SAMARBEIDSAVTALER PÅ PLASS

 

22 kommunar, Helse Bergen og dei private ideelle sjukehusa i området, har i løpet av mai og juni 2012 inngått ny overordna samarbeidsavtale samt opp til 9 nye tenesteavtaler. Dels erstattar dei eksisterande avtaler, mens fleirtalet er første generasjon avtaler.

 

Alle gjeldande samarbeidsavtaler er lagt ut i venstremenyen på denne sida. 

 

Den enkelte avtalepart har ansvar for å gjere avtaleverket kjent i eigen organisasjon. Samarbeidssekretariatet kan på førespurnad være behjelpelig med informasjonsspreiinga.

<<Tilbake