Overordna samarbeidsutval

Det er oppretta 4 overordna samarbeidsutval mellom spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta i området.

 

  • Helse Bergen og kommunanene som er omfatta av Voss lokalsjukehusområde: Granvin, Kvam, Ulvik, Vaksdal, Eidfjord og Voss.
  • Haraldsplass Diakonale Sykehus, Hospitalet Betanien DPS, Helse Bergen og Bergen kommune.
  • Haraldsplass Diakonale Sykehus, Helse Bergen og Nordhordlandskommunane: Austrheim, Fedje, Meland, Lindås, Masfjorden Modalen, Osterøy og Radøy.
  • Haraldsplass Diakonale Sykehus, Helse Bergen og kommunene i Bergensregionen: Askøy, Austevoll, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Sund og Øygarden. 

 

Sjå lenker til sider om samhandling for kvart utvalsområde for nærare informasjon om aktiviteten i det enkelte området, herunder referat frå møta i samarbeidsutvala.

 

 

Meir info om samarbeidsutvala: 

 

<<Tilbake