Utskrivingsklare pas.

Her er tall frå Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) og Helse Bergen på utskrivingsklare pasientar, som er inneliggjande i sjukehus i påvente av eit kommunalt tilbod. Oversikta oppdateras løpande, men skal ikkje oppfattast som eit fakturagrunnlag for kommunal betaling.

 

Fakturagrunnlag for den føregåande månaden vert sendt ut per post til den enkelte kommune rundt den 10 i kvar månad.

 

Vær merksam på at døgn som utskrivningsklare i sjukehus først vil bli registrert i den månaden pasienten avsluttar opphaldet i spesialisthelsetenesta.

Kommunar:

Mars 2017

April 2017

Mai 2017

Hittil  2017

Helse
 Bergen

HDS

Helse
 Bergen

HDS

Helse
Bergen

HDS

Helse
Bergen

HDS

 Bergen totalt Sone Nord Sone Sør
Sone Vest

 

  

5

 

  

30

 

 


 

3

 

 

 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindås

 

    

 

 

      

 

 

0

Osterøy

 

     

      

 

 

 

 

16

Meland

 

33

 

 16 

 

26

 

93

Radøy

 

 

 

 

         

 

 

0

Austrheim

 

  

        

 

    

2

 

2  

Masfjorden

        

 

         

 

 

 

 

0

Fedje

 

 

  

 

      

 

   

0

Modalen

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øygarden

 

 

 

 

 

 

   

0

Fjell

 

 

 

 

 

 

     

 0 

Sund

 

 

 

 

 

 

 

0

Askøy

 

 

 

 

 

1

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os

 

 

 

8

 

 

 

10

Samnanger

 

 

 

 

 

 

 

2

Fusa

 

 

 

1

 

 

 

1

Austevoll

 

 

     

5

  

 

 

5

Eidfjord

 

 

 

 

 

 

 

0

Kvam

 

 

 

 

 

 

 

0

Granvin

   

 

     

 

 

 

 

0

Vaksdal

 

 

 

 

 

 

 

4

Ulvik

 

 

 

 

 

 

 

0

Voss

 

 

 

 

 

 

 

0

Gulen

 

 

 

 

 

 

 

0

Andre kommunar

 

 

 

 

    

 

 

19

Totalt

 

38

     

60

    

32

   

226

 

* For disse kommunane publiserast tala med ein månads forseinking.

(Evt. minustall i tabellen gjeld korrigering av registreringar frå føregåanda månader.)

 

Her er nokre oversiktstall:

Sammenstilling 2009-2015- årstall frå Haraldsplass Diakonale Sykehus.

<<Tilbake