Utskrivingsklare pas.

Her er tall frå Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) og Helse Bergen på utskrivingsklare pasientar, som er inneliggjande i sjukehus i påvente av eit kommunalt tilbod. Oversikta oppdateras løpande, men skal ikkje oppfattast som eit fakturagrunnlag for kommunal betaling.

 

Fakturagrunnlag for den føregåande månaden vert sendt ut per post til den enkelte kommune rundt den 10 i kvar månad.

 

Vær merksam på at døgn som utskrivningsklare i sjukehus først vil bli registrert i den månaden pasienten avsluttar opphaldet i spesialisthelsetenesta.

Kommunar:

April 2017

Mai 2017

Juni 2017

Hittil  2017

Helse
 Bergen

HDS

Helse
 Bergen

HDS

Helse
Bergen

HDS

Helse
Bergen

HDS

 Bergen totalt Sone Nord Sone Sør
Sone Vest

 

30

 

 62 
15
24 
23  

15

351
78
157
116 

 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindås

 

    

 

 

      0

 

 

Osterøy

 

     

      

 

0

 

 

48 

Meland

 

16

 

26 

10

16 

75

109

Radøy

 

 

 

 

      0      

 

0

0

Austrheim

 

  

        

1

   0 

 

0

Masfjorden

        

 

         

 

0

 

0

0

Fedje

 

 

  

 

      0       

 

   0   

0

Modalen

 

 

 

 

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øygarden

 

 

 

 

0

 

 0  

0

Fjell

 

 

 

 

12

 

   34     

 0 

Sund

 

 

 

 

4

 

25 

0

Askøy

 

 

 

1

51

20 

218

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os

 

8

 

 

2

 

88

10

Samnanger

 

 

 

 

0

 

1

2

Fusa

 

1

 

 

12

 

34

1

Austevoll

 

 5

     

 

1  

 

20

5

Eidfjord

 

 

 

 

0

 

2

0

Kvam

 

 

 

 

36

 

111

0

Granvin

   

 

     

 

1

 

3

0

Vaksdal

 

 

 

 

5

 

161

4

Ulvik

 

 

 

 

0

 

0

0

Voss

 

 

 

 

-4

 

23

0

Gulen

 

 

 

 

0

 

1

0

Andre kommunar

 

 

 

 

        1

 

6

19

Totalt

 

60

     

32

    180

51

   1177

277 

 

* For disse kommunane publiserast tala med ein månads forseinking.

(Evt. minustall i tabellen gjeld korrigering av registreringar frå føregåanda månader.)

 

Her er nokre oversiktstall:

Sammenstilling 2009-2015- årstall frå Haraldsplass Diakonale Sykehus.

<<Tilbake