UTVIKLING AV KOMMUNALE DØGNTILBOD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP

 

Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus har i løpet av 2012 og 2013  inngått samarbeidsavtaler om oppretting av kommunale tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp som omfattar innbyggjarar i totalt 20 kommunar. Nokre av tilboda er allereie godt etablert, mens andre fortsatt er under planlegging.

 

Tilboda er lovpålagte frå 1.1.2016, og skal være eit godt alternativ til innlegging i sjukehus for utvalde pasientgruppar, som kan nyttiggjera seg av eit kommunalt eller interkommunalt tilbod. 

<<Tilbake