Her finn du oversikt over samarbeidsstruktur, gjeldande samarbeidsavtalar, fagleg samarbeid, kontaktinformasjon i kommunar/helseføretak og nyheiter om samhandling i området.

NYHEITER OM SAMHANDLING I OMRÅDET:  

 

21.09.2017

 

Samhandlingsprosjekt mellom kommuner og helseforetak med ambisjoner om å utarbeide et felles rammeverk for samarbeid og samhandling, med og om pasienter med behov for langvarige, helhetlige og koordinerte tjenester.


02.10.2017

Det er utarbeida eit felles grunnlagsdokument for samhandling, som inneheld både sentrale prinsipp for samhandlinga og strategiske grep ein er samde om.

Grunnlagsdokumentet har ein operativ del, i form av ein handlingsplan, som skal rullerast årleg, og som gjer føringar om felles aktivitet som partane er samde om å prioritere i inneværande år:

 

13.01.2015

Kortversjon med rutiner, begrepsavklaring, ansvarsforhold og pasientforløp er utarbeidet av Helse Bergen og representanter fra Samarbeidsutvalget for Bergen kommune og Samarbeidsrådet for Voss.

Samarbeidsutvalgsområdene
Lenke til eksterne sider
Eldre artikler