Her finn du oversikt over samarbeidsstruktur, gjeldande samarbeidsavtalar, fagleg samarbeid, kontaktinformasjon i kommunar/helseføretak og nyheiter om samhandling i området.

NYHEITER OM SAMHANDLING I OMRÅDET:  

 

02.10.2017

Det er utarbeida eit felles grunnlagsdokument for samhandling, som inneheld både sentrale prinsipp for samhandlinga og strategiske grep ein er samde om.

Grunnlagsdokumentet har ein operativ del, i form av ein handlingsplan, som skal rullerast årleg, og som gjer føringar om felles aktivitet som partane er samde om å prioritere i inneværande år:

 

 

05.09.2018

Toppledermøtet 2019 vil finne sted 10. januar i Os kommune (Oseana).

Samarbeidsutvalget for Bergensregionen er arrangør.

Program for Toppledermøte 2019

21.09.2017

 

Samhandlingsprosjekt mellom kommuner og helseforetak med ambisjoner om å utarbeide et felles rammeverk for samarbeid og samhandling, med og om pasienter med behov for helhetlige og koordinerte tjenester.


Samarbeidsutvalgsområdene
Lenke til eksterne sider
Eldre artikler