Her finn du oversikt over samarbeidsstruktur, gjeldande samarbeidsavtalar, fagleg samarbeid, kontaktinformasjon i kommunar/helseføretak og nyheiter om samhandling i området.

NYHEITER OM SAMHANDLING I OMRÅDET:  

 

21.09.2017

 

Samhandlingsprosjekt mellom kommuner og helseforetak med ambisjoner om å utarbeide et felles rammeverk for samarbeid og samhandling, med og om pasienter med behov for helhetlige og koordinerte tjenester.


09.05.2018

Enhet for øyeblikkelig hjelp tjenester inviterer til fagdag 11.09.2018.

Målgruppen er helsepersonell ansatt på øyeblikkelig hjelp døgnenheter (ØHD), fastleger, sykehjemsleger, ansatte i hjemmebaserte tjenester og på sykehjem.           

                               Program fagdag ØHD 2018                    

                                         

27.04.2018

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, vil sende utkast til Utviklingsplan 2035 på høyring i kommunane i perioden 23.mai til 29.juni. Det vil koma eit eige brev som varslar høyringa til kommunane sine postmottak i byrjinga av veke 18.  Resultata frå innspelsmøta mellom HDS, HUS og kommunane 6. februar og 20. mars vil også vere tema i SU-møta i uke 19 og 20.

 

Samarbeidsutvalgsområdene
Lenke til eksterne sider
Eldre artikler