Her finn du oversikt over samarbeidsstruktur, gjeldande samarbeidsavtalar, fagleg samarbeid, kontaktinformasjon i kommunar/helseføretak og nyheiter om samhandling i området.

NYHEITER OM SAMHANDLING I OMRÅDET:  

 

05.09.2018

Toppledermøtet 2019 vil finne sted 10. januar i Os kommune (Oseana).

Samarbeidsutvalget for Bergensregionen er arrangør.

Program for Toppledermøte 2019

21.09.2017

 

Samhandlingsprosjekt mellom kommuner og helseforetak med ambisjoner om å utarbeide et felles rammeverk for samarbeid og samhandling, med og om pasienter med behov for helhetlige og koordinerte tjenester.


09.05.2018

Enhet for øyeblikkelig hjelp tjenester inviterer til fagdag 11.09.2018.

Målgruppen er helsepersonell ansatt på øyeblikkelig hjelp døgnenheter (ØHD), fastleger, sykehjemsleger, ansatte i hjemmebaserte tjenester og på sykehjem.           

                               Program fagdag ØHD 2018                    

                                         

Samarbeidsutvalgsområdene
Lenke til eksterne sider
Eldre artikler