Kontaktpunkt mellom kommunar og spesialisthelsetenesta

Kontakttelefonnummer til kommunane
Utskrivingsklare pasientar - For spesialisthelsetjenestens gjennomføring av tidligvarsel og varsel om utskrivningsklar pasient.

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Sentralbord: 55978500

(Henvendelser fra fastlege/legevakt til vakthavende lege, for bistand til
vurdering av behov for øyeblikkelig hjelp innleggelse, går via
sentralbord: Medisinsk og kirurgisk/ortopedisk bakvakt er tilgjengelig fra
kl. 8-20 på hverdager, og 9-18 i helger. I øvrige tidsrom kan en rette
henvendelse til primærvakt.)

Telefonnummer til sengeposter

(nummer som går på calling/vakttelefon på kveldstid)

Medisinsk Klinikk:

Observasjonspost   55979060 (/65)
Generell post   55979112 (/120/122) (vaktrom 1, 2 og 3 – alle går over på
calling etter et visst tidsrom)
Hjerte-/lungepost   55979127
Geriatrisk post   55979091
Slagpost   55979140
Sunniva sengepost   55979420

Kirurgisk Klinikk:

Kirurgisk post H   55978788
Ortopedisk - post G   55978772
Kirurgisk og Ortopedisk post F (5-døgnspost)   55978762

Helse Bergen vedrørande faktura  for utskrivingsklare pasientar 

Spørsmål vedrørende faktura for utskrivningsklare pasienter kan rettes til Fagsenter for kliniske systemer på telefon 91 80 95 93.
Dersom man ønsker å klage må den sendes skriftlig til Fagsenter for kliniske systemer, Seksjon for IKT, Haukeland Universitetssjukehus, 5021 Bergen.

Koordinerende einingar 

Koordinerande einingar (KE) i kommunane,

Koordinerande einingar (KE) Helse Bergen

Koordinerande eining (KE) Haraldsplass Diakonale Sykehus 

 

Kontaktpunkt for melding og tilbakemelding på avvik mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

 

Kontaktpunkt for melding av behov for kommunalt følgjepersonell under opphald i spesialisthelsetenesta.

 

ROP forløp - kontaktpkt kommunar i føretaksområdet_HB_oppdatert 03.08.17

 

Kommuneoverlegar i Hordaland 2016

Fann du det du leita etter?