Om nettstaden

​Ansvarleg redaktør:
Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør

Nettredaktør:
Lena Kleveland Dahl, spesialrådgivar

Kontakt
Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noko angåande nettsidane våre:
info@helse-bergen.no

Bilde / foto på saman.no​

Du kan ikkje utan vidare bruke bilder eller video frå saman.no nettstad på grunn av rettar til bilde og video. Alle menneska som er avbilda har gitt sitt samtykke til det.

Nettsider på nynorsk

Kultur- og kyrkjedepartementet har vedtatt at helseføretaka fell inn under Lov om målbruk i offentleg teneste. Det er eit fleirtal av nynorskkommunar i regionen og saman.no har derfor nynorsk som tenestemål. Det betyr at informasjon som går ut til eksterne mottakarar, der i blant pasientar og pårørande, skal vere på nynorsk. Det gjeld også nettsidene våre. ​​

Fann du det du leita etter?