Informasjonskapslar

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Informasjonskapslar (cookies) er informasjonselement som blir plasserte på datamaskina di når du lastar ned ei nettside.

Alle som besøker ein nettstad skal ha informasjon om at nettstaden nyttar informasjonskapslar. Du må godkjenne at informasjonskapslar blir nytta. Godkjenninga blir gjort gjennom innstillingane i nettlesaren din.

Du kan hindre at slike informasjonskapslar blir lagra ved å endre på innstillingane til nettlesaren. Då vil imidlertid sidene ikkje fungere optimalt. Du kan og slette informasjonskapslane i nettlesaren eller ved filbehandling. Tips om korleis du administrerer informasjonskapslar: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Du har rett til å få vite om og godkjenne kva opplysningar som blir behandla, kva formålet med behandlinga er, og kven som behandlar opplysningane, jf. ekomloven § 2-7b

Felles nettløsning for spesialisthelsetenesta nyttar informasjonskapslar til å sette kva språkversjon av sidene som skal blir vist og til å samle inn statistikk.

Informasjonskapslar som blir brukt på nettstaden:

Informasjonskapslar som blir brukt på nettstaden

​Informasjonskapsel​Brukast av ​Skildring
​_ga​Google Universal Analytics​Informasjonskapslar som er knytt til Universal Analytics registrerer kvar du kom frå, kor mange gongar du har besøkt sidene våre og kor lenge du var der. Vi anonymiserer IP-adressa di, slik at identiteten din ikkje kan sporast.
​_gat​​Google Universal Analytics​Blir brukt for å strupe talet på førespurnader og avgrense innsamling av data på høgt trafikkerte område.
​SeachSession​Sharepoint​Microsoft Sharepoint informasjonskapsel for internt bruk.
​SearchQuery​Sharepoint​Inneheld siste søk som vart gjort på sida.
​FNSP.CurrentLCID​Sharepoint​Faktisk språk på sida.
​FNSP.User PreferredLanguage​Sharepoint​Språket som brukaren føretrekker. Blir sett i tråd med språket brukaren har valt, slik at det same språket er valt på førehand neste gong han besøker nettstaden.


Fann du det du leita etter?