Organisering

Dagens samarbeidsstruktur vart etablert i 2009. Då vart mellom anna organiseringa av Samarbeidssekretariatet, Toppleiarmøtet og strukturen med dei fire samarbeidsutvala formalisert.

Samarbeidsutvala Toppleiarmøte Fagleg samarbeid Samarbeidssekretariatet 

​Ved avtalerevisjonen i 2012 vart hovudtrekka i samarbeidsstrukturen vidareført. 

Fann du det du leita etter?