Foto: Utsikt

Samarbeidssekretariatet (SSE)

Eit felles organ som skal sikre framdrift og ivareta drifta av samarbeidsstrukturen. 

SSE er sett saman av representantar frå Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, samt ein kommunal representant frå kvart utvalgsområde.

Representantar i SSE

Anne Kvalheim
40612604
anne.kvalheim@helse-bergen.no 
Helse Bergen, koordinator for SSE


Reidun Braut Kjosås
91737515
reikju@kvam.kommune.no
Kommunane i Voss lokalsjukehusområde


Elena Sandgathe 
91687063
elena.sandgathe@haraldsplass.no 
Haraldsplass Diakonale Sykehus


Anne Hildegunn Færøy
41441208
ahf@nordhordland.net 
Kommunane i Nordhordland


Eirik Vestrheim
55567441
eirik.vestrheim@bergen.kommune.no
Bergen kommune


Linn Kristin Kästel
98633686
linn.kastel@askoy.kommune.no
Kommunane i Bergensregionen 

Grete Lill Hjartnes
47234918
grete.lill.hjartnes@helse-bergen.no
Helse BergenInnmelding av saker til Samhandlingsutvala

Skjema for innmelding av saker til samhandlingsutvala (PDF)

  • Saker som de ønskjer skal handsamast av samhandlingsutvala må meldast inn til Samarbeidssekreteriatet. Saker som vert meldt inn må vera forankra i eigen organisasjon på førehand.
  • Det skal koma fram i innmeldinga kva organisasjon (kommune, sjukehus) saka vert meldt frå, og korleis saka er forankra i organisasjonen.
  • Frist for innmelding av saker til Samarbeidsutvala er tre veker før møtetidspunkt.
  • Saker skal sendast til partane sin representant i Samarbeidssekretariatet

Mandat

Mandat for Samarbeidssekretariatet (SSE) er heimla i gjeldande overordna samhandlingsavtale, mellom primær- og spesialisthelsetenesta innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde.

Fann du det du leita etter?