Partnarskapsmøte

Partnarskapsmøte skal sikre forankring og etterleving av samarbeidsavtalen, peike ut overordna retning for samarbeidet og tenesteutviklinga i helsefellesskapet, og gje styringssignal til andre organ i samhandlingsstrukturen.

Interiør møtelokale. Mange menneske samla rundt rekker av møtebord med bærbare pcar på borda.

Oppgåver

 • Forankre samarbeidet på politisk - og styrenivå
 • Drøfte mål og rammer for helsefellesskapet
 • Gje overordna føringar for prioritering av samhandlingsområder - og tiltak
 • Fremje positive haldningar til samhandling og samarbeid    

Samansetting

Politisk og administrativ leiing i kommunar og i spesialisthelsetenesta

Observatørar med tale- og forslagrett:

 • Leiar og nestleiar frå Strategisk samarbeidsutval (pkt. 5.2.)
 • Leiar frå kvart Områdeutval (pkt. 5.3.)
 • 1 fastlegerepresentant
 • 1 kommuneoverlege
 • 2 brukarrepresentantar (1 frå kommune og 1 frå spesialisthelsetenesta)
 • 1 representant frå KS
 • 1 representant hovudsamanslutningane

Arbeidsform 

 • Partnarskapsmøte vert gjennomført (minimum) 1 gong årleg
 • Strategisk samarbeidsutval (SSU) er programkomité for partnarskapsmøte
 • Samarbeidssekretariatet (pkt. 5.5.) er sekretariat for partnarskapsmøte
 • Vertskap og møteleiing alternerer annakvart år mellom kommunane og spesialisthelsetenesta

Referat - Toppleiarmøte 2022

Arr. dato 6. april 2022 kl.09:00-15:00 Program​​​​​​​​
​​Stad: Region Nordhordland Helsehus.

Presentasjonar Toppleiarmøtet 2022:


Referat - Toppleiarmøtet 2021

Arr. dato: 28. januar 2020 

Presentasjonar Toppleiarmøtet 2021:


Fann du det du leita etter?