Særavtalar

Samla presentasjon av særavtalar knytt til ulike tenesteavtalar. Særavtalane er også sortert og presentert under tilhøyrande tenesteavtalar.

Særavtalar A-Å:

Retningsline for elektroniske meldingar innan psykiatri og rus knytt til tenesteavtale 3 og 5https://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/retningsline-for-elektroniske-meldingar-innan-psykiatri-og-rus-knytt-til-tenesteavtale-3-og-5Retningsline for elektroniske meldingar innan psykiatri og rus knytt til tenesteavtale 3 og 5Retningsline for elektroniske meldingar for psykiatri og rus knytt til tenesteavtale 3 og 5 i Helse Bergen sitt opptaktområde.  02.12.2019 12:12:53
Retningsline for elektroniske meldingar innan somatisk sektorhttps://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/retningsline-for-elektroniske-meldingar-innan-somatisk-sektorRetningsline for elektroniske meldingar innan somatisk sektorRetningslinje for elektroniske meldinger – supplerer tjenesteavtale 3 og 5 for somatisk sektor.14.11.2019 12:14:36
Retningsline knytt til Tenesteavtale 8. Svangerskap, føde og barselhttps://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/retningsline-knytt-til-tenesteavtale-8-svangerskap-fode-og-barselRetningsline knytt til Tenesteavtale 8. Svangerskap, føde og barselRutinar for samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselsomsorga mellom Helse Bergen HF og kommunane i opptaksområdet samt Eidfjord kommune. Rutinen er tufta på Tenesteavtale 8 og utdjupar denne. 27.11.2019 23:00:00
Særavtale for føring av elektroniske PLO-meldingarhttps://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-for-foring-av-elektroniske-plo-meldingarSæravtale for føring av elektroniske PLO-meldingarFøringer ved utveksling av elektroniske PLO-meldinger – på tvers av foretaksgrenser. Vedtatt som førende for samhandling i alle de 4 Samarbeidsutvalgene – i desember 2014. 15.11.2019 12:46:54
Særavtale til Tenesteavtalane 11 og 12. Ved pandemisk influensahttps://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-til-tenesteavtalane-11-og-12-ved-pandemisk-influensaSæravtale til Tenesteavtalane 11 og 12. Ved pandemisk influensaAvtale om samarbeid ved pandemisk influensa Særavtale til tjenesteavtale 11 og 12.14.11.2019 12:19:25
Særavtale til Tenesteavtalane 2, 6 og 10. Lærings- og meistringsnettverkhttps://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-til-tenesteavtalane-2-6-og-10-lerings-og-meistringsnettverkSæravtale til Tenesteavtalane 2, 6 og 10. Lærings- og meistringsnettverkSæravtale til Tenesteavtale 2, 6 og 10. Samarbeid om opplæring av pasientar, brukarar og pårørande i eit lærings- og meistringsnettverk.14.11.2019 12:17:24
Særavtale til Tenesteavtale 2. Behov for følgjehttps://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-til-tenesteavtale-2-behov-for-folgjeSæravtale til Tenesteavtale 2. Behov for følgjeProsedyre ved behov for følgje under opphald i spesialisthelsetenesta.12.11.2019 09:13:33
Særavtale til tenesteavtale 4. ØDH-senger i Fusahttps://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-til-tenesteavtale-4-odh-senger-i-fusaSæravtale til tenesteavtale 4. ØDH-senger i FusaSæravtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Fusa kommune og Helse Bergen HF.28.11.2019 12:42:17
Særavtale til Tenesteavtale 4. ØDH-senger på Askøyhttps://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-til-tenesteavtale-4-odh-senger-pa-askoySæravtale til Tenesteavtale 4. ØDH-senger på AskøyDenne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Askøy kommune. 18.11.2019 13:36:50
Særavtale til Tenesteavtale 4. ØHD-senger i Austevollhttps://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-til-tenesteavtale-4-ohd-senger-i-austevollSæravtale til Tenesteavtale 4. ØHD-senger i AustevollSæravtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF.18.11.2019 14:18:18
Særavtale til Tenesteavtale 4. ØHD-senger i Bergen kommunehttps://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-til-tenesteavtale-4-ohd-senger-i-bergen-kommuneSæravtale til Tenesteavtale 4. ØHD-senger i Bergen kommuneSæravtale mellom Bergen kommune, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. 18.11.2019 15:14:59
Særavtale til Tenesteavtale 4. ØHD-senger i Kvam Heradhttps://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-til-tenesteavtale-4-ohd-senger-i-kvam-heradSæravtale til Tenesteavtale 4. ØHD-senger i Kvam HeradSæravtale om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp (ØHD-seng) i Kvam Herad28.11.2019 12:43:42
Særavtale til Tenesteavtale 4. ØHD-senger i Samnangerhttps://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-til-tenesteavtale-4-ohd-senger-i-samnangerSæravtale til Tenesteavtale 4. ØHD-senger i SamnangerSæravtale mellom Samnanger kommune og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. 28.11.2019 12:46:01
Særavtale til Tenesteavtale 4. ØHD-senger i Øygarden https://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-til-tenesteavtale-4-ohd-senger-i-oygarden-Særavtale til Tenesteavtale 4. ØHD-senger i Øygarden Særavtale om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp (ØH-seng) i Øygarden kommune. 28.11.2019 12:48:21
Særavtale til Tenesteavtale 4. ØHD-senger på Voss https://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-til-tenesteavtale-4-ohd-senger-pa-voss-Særavtale til Tenesteavtale 4. ØHD-senger på Voss Særavtale om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp lokalisert til Voss. 28.11.2019 12:51:10
Særavtale til Tenesteavtale 6. Kreftomsorghttps://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-til-tenesteavtale-6-kreftomsorgSæravtale til Tenesteavtale 6. KreftomsorgSæravtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering. Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen HF sitt føretaksområde. 14.11.2019 12:12:35
Særavtale til Tenesteavtale 7. Helsefagarbeidararhttps://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-til-tenesteavtale-7-helsefagarbeidararSæravtale til Tenesteavtale 7. HelsefagarbeidararSamarbeid om opplæring av helsefagarbeider-lærlinger.11.11.2019 23:00:00
Særavtale til tenesteavtale 7. Samarbeid om utlysing og tilsetting i kopla stillingar for LIS1https://saman.no/samarbeidsavtalar/seravtalar/seravtale-til-tenesteavtale-7-samarbeid-om-utlysing-og-tilsetting-i-kopla-stillingar-for-lis1Særavtale til tenesteavtale 7. Samarbeid om utlysing og tilsetting i kopla stillingar for LIS1Oppdatert avtale gjeldande frå 01.04.2019 06.12.2019 08:43:02

Fann du det du leita etter?