Samarbeidsstruktur

Dagens samarbeidsstruktur vart etablert i 2009. Då vart mellom anna organiseringa av Samarbeidssekretariatet, Toppleiarmøtet og strukturen med dei fire samarbeidsutvala formalisert.

Ved avtalerevisjonen i 2012 vart hovudtrekka i strukturen vidareført. I tillegg vart det etablert eit koordineringsmøte mellom leiarane av samarbeidsutvala; Administrative kontaktmøte (AK).

Fann du det du leita etter?