SU Bergen

For Bergen kommune, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Helse Bergen, Hospitalet Betanien DPS.

Medlemmer

Faste representantar pr. 01.12.2019


Representantar frå Samarbeidssekreteriatet


Underutval

  • Akuttmedisinsk beredskap (UFAB)

Møte 3: 16. september 2020 - saksliste og referat

SAKSLISTE


REFERAT


Fann du det du leita etter?