SU Bergen

For Bergen kommune, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Helse Bergen, Hospitalet Betanien DPS.

Medlemmer

Faste representantar pr. 01.12.2019


Representantar frå Samarbeidssekreteriatet

Sakslister

Sakslister med tilhøyrande saksgrunnlag kjem her frå februar 2020

Referat

Referat med tilhøyrande vedlegg kjem her frå februar 2020 

Underutval

  • Akuttmedisinsk beredskap (UFAB)
    • Kontaktperson: 

Møter

  • Torsdag 10.12.
    SU Bergen

    Møte i Samarbeidsutval Bergen.

Fann du det du leita etter?