SU Bergen

For Bergen kommune, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Helse Bergen, Betanien sykehus 

Medlemmer

Faste representantar pr. 01.12.2019

 • Trond Egil Hansen - medisinsk fagsjef, byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet, Bergen kommune, utvalsleiar                     
 • Helen Koldal - seksjonssjef, byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet, Bergen kommune, nestleiar                                              
 • Mads Hagebø - seksjonssjef, byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig, Bergen kommune 
 • Rønnaug Frøiland - etatsdirektør, etat for psykisk helse og rustjenester, Bergen kommune
 • Brita Øygard - etatsdirektør, etat for helsetjenester, Bergen kommune 
 • Margrethe Røkkum - seksjonssjef byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig, Bergen kommune
 • Kjerstin Fyllingen - adm. dir., Haraldsplass Diakonale Sykehus 
 • Petter Thornam - fagdirektør, Haraldsplass Diakonale Sykehus 
 • Randi-Luise Møgster - viseadm. dir., Helse Bergen 
 • Anne Taule - klinikkdir. Mottaksklinikken, Helse Bergen                   
 • Else-Marie Løberg - avdelingsdirektør, avd. for rusmedisin, Helse Bergen 
 • Geir Lien - spesialrådgjevar, div. for psykisk helsevern, Helse Bergen   
 • Eli Julseth Birkhaug - adm. dir. Betanien sykehus 
 • Inge Øystein Aareskjold Fiskvik - leder, brukarutvalet i Helse Bergen       
 • Gro Iren Nordtvedt - tillitsvalt      
 • Jostein Storsæther - tillitsvalt

Representantar frå Samarbeidssekreteriatet

Underutval

 • Akuttmedisinsk beredskap (UFAB)

Møte 2 : 27. mai 2021 - saksliste og referat

​​SAKSLISTE

​​

REFERAT

​​

Møte 1: 22. februar 2021 - saksliste og referat

SAKSLISTE
Møte 4: 10. desember 2020 - saksliste og referat


Møte 3: 16. september 2020 - saksliste og referat

SAKSLISTE


REFERAT


Fann du det du leita etter?