Foto: Helsepersonell

Helseberedskap

Partane skal sørgje for akuttberedskap heile døgnet, heile året. Den akuttmedisinske kjeda frå medisinsk naudmeldeteneste og legevaktteneste via ambulanseteneste til sjukehus. I tillegg skal partane ha eigne og felles planar for akutte situasjonar og krisar.

Beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda. 

Pandemi

Særavtale ved pandemisk influensa

 
 

Fann du det du leita etter?