Portrett ambulansemedarbeidar i uniform. Foto

Helseberedskap

Partane skal sørgje for akuttberedskap heile døgnet, heile året. Den akuttmedisinske kjeda frå medisinsk naudmeldeteneste og legevaktteneste via ambulanseteneste til sjukehus. I tillegg skal partane ha eigne og felles planar for akutte situasjonar og krisar.

Fann du det du leita etter?