Helsepersonell

Personell

​Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid for helse-omsorgspersonell


Samarbeid om personell er mellom anna regulert gjennom tenesteavtale 6 og 7

Tenesteavtale 6

Avtale om gjensidig gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering. Med tilhøyrande særavtalar om opplæring av pasientar, brukarar og pårøraande.


Tenesteavtale 7

Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid, med tilhøyrande særavtalar for helsefagarbeidarar og LIS1. Med tilhøyrande særavtalar om helsefagarbeider (rettleiing for arbeid med kompetansemål, vurdering av måloppnåelse og eigenprestasjon, økonomi).  Særavtale om utlysing og tilsetting i kopla stilllingar for LIS1.

Fann du det du leita etter?