Spørsmål og svar ved inn og utskriving innan somatikk

Her finner du ofte spurte spørsmål med svar

1. Kva informasjon skal du sende med pasienten inn i sjukehuset?

God innleggingsrapport med medisinliste, funksjonsnivå, pleieplan, tenester dei har i dag, PBR og grunn til innlegging.

2. Nyttar sjukepleiarane i sjukehuset IPLOS?

Nei, dette er ikkje eit verktøy som vert nytta i sjukehuset. Tala vil difor ikkje være til hjelp utan det føl med ein kommentar.

3. Kva informasjon skal du sende med pasienten ut til kommune?

Oppdatert medisinliste, utskrivningsrapport, vidare plan. Informer pårørande.
 

4. Skal sjukeheimslegen ha epikrise?

Ja.

5. Kan sjukehuset bestemme omsorgsnivå i kommune?

Nei sjukehuset skal gje ein funksjonsbeskrivelse av pasienten. Det er kommunen som avgjer kva tenestetilbod pasienten skal få.


Fann du det du leita etter?