Styringsdata

Her har me samla kunnskapsbankar for samhandling. Statistikk som bygger på individdata og er knytt til små einingar kan gi store og tilfeldige variasjonar i talmaterialet. Tolking av talmaterialet må gjerast i lys av dette.

​Samhandlingsbarometeret - samhandling og styringsinformasjon

Samhandlingsbarometeret er ein nettstad som skal gjere kunnskap tilgjengeleg for kommune- og spesialisthelstenesta i Helse Vest og Helse Nord, og styrke grunnlaget for samarbeid mellom tenestenivåa. Nettstaden er under kontinuerlig oppdatering og utvikling.


 

KOSTRA Folkehelseinstituttet - statistikkbank Helsedirektoratet

Vestland fylkeskommune 

Fann du det du leita etter?