Toppleiarmøtet

Formålet med toppleiarmøtet er å sikre etterleving av samarbeidsavtalane. Det kan gis styringssignal til andre organ innafor strukturen gjennom rullering av den årlege Handlingsplanen.

mange mennesker sitter i et stort møterom. bilde.

Målgruppe

 • ​Politisk og administrativ toppleiing i alle kommunane
 • Administrerande direktør og styreleiar frå partane i spesialisthelsetenesta. 
 • Leiarar i brukarutvala ved sjukehusa
 • Ein representant frå kvar av hovudsamanslutningane (arbeidstakarorg.) 
 • Kommunenes sentralforbund

Årlege Toppleiarmøte er forankra og nedfelt i  Overordna samarbeidsavtale. Toppleiarmøte vert arrangert anna kvart år av spesialisthelsetenesta og anna kvart år av kommunane. Kostnadane blir dekka av arrangør.

Organisering

For å sikre ei felles tilnærming når det gjeld planlegging og gjennomføring av Toppleiarmøte, uavhengig av kven som står som arrangør, er det vedteke i Samarbeidsutvala at det skal etableras ein fast programkomité satt saman av:  

 • Helse Bergen,  1 representant 
 • Haraldsplass Diakonale Sjukehus, 1 representant
 • Samarbeidsutvala, 1 representant frå kvart utval (leiar eller nestleiar)
 • Arrangør, 1 representant
 • Samarbeidssekretariatet (SSE)

Toppleiarmøte 2022

Arr. dato 6. april 2022 kl.09:00-15:00 Program​​​​​​​​
​​Stad: Region Nordhordland Helsehus.

Presentasjonar Toppleiarmøtet 2022:


Toppleiarmøtet 2021

Arr. dato: 28. januar 2020 

Presentasjonar Toppleiarmøtet 2021:

Toppleiarmøtet 2020

Arr. dato: 16. januar 2020, Bikuben kurs- og konferansesenter. 
Arrangør Helse Bergen HF.

Presentasjonar Toppleiarmøtet 2020:

 1. Samhandling- grunnlag, struktur, avtalar.
  Ved Randi-Luise Møgster. Lege/spesialist i psykiatri, Viseadministrerende direktør Helse Bergen HF
 2. Samhandling er også forbedringsarbeid. 
  Ved Tord Moltumyr, Leiar Samarbeidsutvalget Nordhordland, Tenesteleiar Alver kommune.
 3. Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023
  Tema som vil få innverknad på lokalt samhandlingsarbeid 
  Ved Are Forbord, Avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet og Åse Laila Snåre, Avdelingsdirektør, Kommunesektorens organisasjon (KS).
 4. Presentasjon av samhandlingsstruktur i Østfold 
  Ved Hilde Skyvulstad, Samhandlingssjef for kommunane i Østfold.
 5. Fastlegeordninga– handlingsplan for allmennlegetjenesten 
  Ved Petter Øgar, Ekspedisjonssjef, Helse- og omsorgsdepartementet.
 6. Lokale grep for å letta situasjonen - tiltak i kommune og sjukehus 
  Ved Trond Egil Hansen, Bergen kommune.
 7. God samhandling- lokale tiltak
  Ved Kjerstin Fyllingen, Administrerende direktør, Haraldsplass Diakonale Sykehus.
 8. Korleis skal kommunane og Helse Bergen HF samarbeide om dei akuttmedisinske tenestene?        
  Ved Øyvind Østerås, Avdelingssjef, Helse Bergen HF.

Toppleiarmøtet 2019

Fann du det du leita etter?